Garancija kvalitete

Naš stručan i uhodan tim uvijek koristi materijale visoke kvalitete, te garantira kvalitetu odrađenih radova.
reference
NP Krka

REFERENCA

Uređenje poslovnog objekta – Laškovica

Šibenik

REFERENCA

Igralište za djecu s posebnim potrebama Šubićevac

Tribunj

REFERENCA

Šetnica Luna - Zamalin

Benkovac

REFERENCA

Vatrogasni dom

Tribunj

REFERENCA

Adaptacija ambulante

Knin

REFERENCA

Energetska obnova osnovne škole

Trakoščan

REFERENCA

Dogradnja i adaptacija stambenog objekta

Biograd

REFERENCA

Rekonstrukcija i adaptacija Gradske knjižnice

Šibenik

REFERENCA

Izgradnja poslovno-stambenog objekta

Prvić

REFERENCA

Rekonstrukcija ceste i izgradnja sportskog igrališta

Pirovac

REFERENCA

Uređenje prostora školske zgrade

Višnjica

REFERENCA

Rekonstrukcija krovišta crkve

Varaždin

REFERENCA

Izgradnja obiteljske vile

Rogoznica

REFERENCA

Nadogradnja stambeno-poslovnog objekta

Brodarica

REFERENCA

Izgradnja apartmanskog objekta

Skradin

REFERENCA

Adaptacija stana

Šibenik

REFERENCA

Energetska obnova Dječjeg vrtića "Kućica"

Zabok

REFERENCA

Izgradnja poslovnog objekta

Šibenik

REFERENCA

Izgradnja poslovnog objekta

Knin

REFERENCA

Obnova ratom porušenih kuća

Zlarin

REFERENCA

Izgradnja obiteljske vile

Vis

REFERENCA

Izgradnja turističkog objekta

Zećevo

REFERENCA

Izgradnja apartmanskog objekta

Pula

REFERENCA

Izgradnja apartmanskog objekta

Zadar

REFERENCA

Izgradnja obiteljske vile

Novalja

REFERENCA

Izgradnja apartmanskog objekta

Rogoznica

REFERENCA

Izgradnja apartmanskog objekta

Rogoznica

REFERENCA

Izgradnja apartmanskog objekta

Brodarica

REFERENCA

Izgradnja stambene zgrade

Šibenik

REFERENCA

Rekonstrukcija Osnovne škole "Meterize"

Žaborić

REFERENCA

Izgradnja obiteljske kuće

Rogoznica

REFERENCA

Izgradnja apartmanskog objekta

Šibenik

REFERENCA

Izgradnja stambenog objekta

Šibenik

REFERENCA

Izgradnja obiteljske kuće

Zaprešić

REFERENCA

Izgradnja obiteljske kuće

Split

REFERENCA

Izgradnja stambenog objekta